Elektromontáž

Firma nabízí opravy, výměny a nové instalace elektrických zařízení nebo vybudování, opravu nebo revizi elektrických, počítačových nebo datových sítí.

Poskytované služby

  • Elektromontážní práce na zařízení NN a VN
  • Montáže osvětlovací techniky
  • Montáže elektronických zabezpečovacích a požárních systémů
  • Datové a počítačové sítě, rozvody TV a SAT
  • Revize a zkoušky el. zařízení
  • Výroba a pronájem staveništních rozvaděčů