Naše služby

Při vytváření návrhu či projektu vycházíme ze specifických podmínek každého projetu a z klientových potřeb. 

Poskytované služby

  • Vedení projektu
  • Studie využití území a prostoru
  • Technické a statické posudky objektů
  • Projekty a technické zařízení budov
  • Autorský dozor a technické dozor investora